Semnal echipat CBI

Produs cu toate subansamblele vopsite in camp electrostatic, exceptand catargul si scara - vopsite cu grund epoxidic si vopsea rezistenta in mediu salin.